Modul upravljanja ljudskim resursima - HR4ME

Ljudi su najvažniji resurs preduzeća, pa je upravljanje ljudskim resursima vrlo značajan segment poslovanja usmjeren ka postizanju boljih poslovnih rezultata. Zato smo razvili Modul upravljanja ljudskim resursima - HR4ME.

HR4ME automatizuje I ubrzava složene HR procese, te Vam pomaže da donosite kvalitetne poslovne odluke u naprijedite svoje poslovanje. HR4ME spaja ljudske resurse kao disciplinu, posebno njene osnovne ljudske aktivnosti i procese u polju informacione tehnologije.

HR Modul

Modul za upravljanje ljudskim resursima je komponenta koja pokriva mnoge druge aspekte ljudskih resursa od zasnivanja radnog odnosa, promjene radnog odnosa u firmi, pa sve do penzionisanja.

HR4ME sadrži analitiku svih podataka o ljudima u okviru firme i onih koji su angažovani po raznim osnovama i vrstama angažmana. Iz ovog modula se izvlače podaci, tj preuzimaju automatski za modul PLATA. HR4ME je potreban svim firmama, koji žele da imaju i prate sve podatke o zaposlenima, i iste ažuriraju sa promjenama.

Funkcionalnosti Human Resource Modula

Hr4me modul je integrisan sa finasijskim sistemima kao sto su Sap Business One i ERP4ME.Veleprodaja, maloprodaja, glavna knjiga, saldakonta kartica, knjige računa, blagajna, putni nalozi, osnovna sredstva, kadrovska evidencija i plate suzasebni moduli koji se mogu kombinirati premapotrebama korisnika. Svi moduli su međusobnopovezani tako da se svaki događaj knjiži samo jednom.

B-ONE

Ne možete da pronađete ono što tražite?

Ako na Vaše pitanje nije odgovoreno gore, rado ćemo Vam pomoći.

Pošaljite zahtjev za podršku