Često postavljena pitanja

SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je u centru tehnološke revolucije kao tržišni lider u softveru poslovnih aplikacija. Prateći svoju strategiju pomaže organizacijama u borbi protiv štetnih posljedica kompleksnosti i tako stvara nove prilike za inovaciju i rast.
SAP Business One je pristupačno i integrisano softversko rješenje (ERP) namijenjeno malim i srednjim preduzećima. Koje su funkcionalnosti podržane u SAP Business One rješenju ? Standardne funkcionalnosti koje uključuje SAP Business One : - Računovodstvo i finansije - Nabavka - Prodaja i upravljanje kupcima (CRM) - Zalihe i distribucija - Proizvodnja - Kadrovska evidencija - Vođenje projekata - Izvještavanje
Postoji nekoliko faktora koji utiču na vrijeme potrebno za implementaciju SAP Business One rješenja: veličina Vaše kompanije, kompleksnost Vaše unutrašnje organizacije i poslovnih procesa, te potreba za izradom novih i prilagođavnje postojećih funckionalnosti unutar SAP Business One-a. Standardna implementacija SAP Business One je moguća u vremenu od 2-7 sedmica.
Proces implementacije obuhvata fazu planiranja i pripreme, izrade konceptualnog dizajna (business bluprint), realizacija projekta i GO LIVE faza – puštanje u produktivni rad.
Da, migracija podataka iz starih sistema je apsolutno moguća. Moguće je podatke uvesti iz txt fajlova, excel fajlova i direktno iz postojeće baze podataka ukoliko je omogućen pristup podacima unutar postojećeg rješenja. Obim i vrsta podataka koje se prenose definiše se i dogovara u fazi pripreme i planiranja projekta.
Molimo da budete slobodni da nas kontaktirate i zatražite ponudu. U okviru ponude ćete dobiti tačan iznos koji je potrebno platiti za licence, usluge implementacije i troškove održavanja licenci. SAP Business One se licencira shodno broju korisnika sistema. Postoji nekoliko vrsta licenci shodno poslu koju korisnik obavlja. Osnovne vrste licenci : Professional User, Limited CRM User, Limited Logistics User, Limited Financial User.
SAP Business One kao bazu podataka koristi Microsoft SQL Server ili SAP Hana bazu podataka. Ukoliko korisnik želi da koristi SAP Hanu kao bazu podataka, molimo Vas da nas kontaktirate kako biste dobili listu odobrenih sistema – servera na koje je moguće instalirati SAP Hana DB. Podržane verzije Microsoft SQL Servera baze podataka : 2012, 2014 i 2016 Server : Primjer 30 korisnika : Processor: 2 Intel Xeon E7 (or equivalent), Memory (RAM): 16 GB, Hard Drive: Raid 10 320 GB, Display: 1600x900 or higher. Radna stanica : min. Windows 7 OS; 2 GB RAM memorije i 50 GB slobodnog prostora.
Shodno potrebama moguće je ugovoriti mjesečno – paušalno održavanje sistema, gdje korisnik ima tačno određen trošak za održavanje. Podrška je omogućena putem udaljene podrške, podrške mailom i telefonom. Za korisnike koji imaju potrebu, moguće je ugovoriti 24/7 podršku. Korisnik koji ne želi ugovoriti podršku za plaćanje u mjesečnom paušalnom iznosu na raspolaganju ima mogućnost da potpiše ugovor o održavanju sa plaćanjem shodno utrošenom vremenu.

U cijenu održavanja licenci uključeno je besplatno preuzimanje svih novih verzija aplikacije, bilo da se radi o novoj verziji ili patch-u – ispravci grešaka.

SAP kontinuirano radi na novim verzijama, dodavanju novih funkcionalnosti i ispravljanju grešaka. Okvirno jednom godišnje izdaje se nova glavna verzija aplikacije dok se nekoliko puta u toku godine izdaju verzije u okviru glavne verzije sa ispravkama grešaka i novim funcionalnostima.

Korisnicima preporučujemo da minimalno jednom u toku godine planiraju nadogradnju na noviju verziju aplikacije.

Ne možete da pronađete ono što tražite?

Ako na Vaše pitanje nije odgovoreno gore, rado ćemo Vam pomoći.

Pošaljite zahtjev za podršku