Upravljanje prodajom i kupcima

Sticanje novih kupaca važno je za uspjeh, ali jednako su važni i najbolji mogući odnosi s kupcima.
SAP Business One nudi alate koji vam pomažu da efiksano upravljate cjelokupnim prodajnim procesom i odnosom sa kupcem - od prvog kontakta do konačne prodaje pa do poslijeprodajnih usluga i podrške. Njegova integrisana funkcionalnost nudi potpun prikaz potencijalnih kupaca i stvarnih kupaca tako možete bolje da razumijete i odgovorite na njihove potrebe. Kao rezultat toga, potencijalne kupce možete da pretvorite u stvarne kupce, povećate promet i profitabilnost, te poboljšate zadovoljstvo kupaca

Upravljanje prodajom i prodajnim prilikama - pratite prilike i aktivnosti od prvog kontakta do sklapanja posla.

Upravljanje marketinškom kampanjom - izrađujte, upravljajte i analizirajte marketinške aktivnosti.

Upravljanje kupcima - sačuvajte sve ključne podatke o kupcima na jednom mjestu, sinhronizujte i upravljajte kontaktima kupaca koji su sačuvani u Microsoft Outlook-u.

Upravljanje servisom - efikasno upravljajte garancijama i ugovorima o servisiranju, pristupite i brzo odgovorite na pozive upućene servisnoj službi.

Izvještavanje i analiza - izradite detaljne izvještaje o svim aspektima prodajnog procesa, uključujući prognoziranje prodaje i praćenje prodajnog procesa pomoću šablona koji štede vrijeme..

Angažirajte svoj prodajni tim - upravljajte Vašim informacijama o prodaji u pokretu s mobilnom aplikacijom SAP Business One Sales.

Ne možete da pronađete ono što tražite?

Ako na Vaše pitanje nije odgovoreno gore, rado ćemo Vam pomoći.

Pošaljite zahtjev za podršku