Modul plata - PLATE4ME

Modul PLATE4ME služi za obračun zarada zaposlenih ili konsultanata. Ovaj modul se naslanja na Modul upravljanja ljudskim resursima, tj. iz njega crpi podatke.

Modul PLATE4ME je urađen u skladu za svim zakonskim odredbama o obračunu zarada za tržište Crne Gore i ima apsolutno sve verzije obračuna vrsta rada, bilo da je u pitanju redovan rad, različiti ugovori o djelu, bord direktora, nerezidenti, nadzorni odbor...itd. Modul PLATE4ME sadrži sve vrste izvještaja prema državi i isto obilje izvještaja prema korisnicima aplikacije.

Zbog složenosti obračuna plata, različite strukture zaposlenih, velikog broja pratećih dokumenata i komplikovne zakonske regulative – obračun plata je sve zahtjevniji. Korišćenjem našeg modula PLATE4ME, proces obračuna je značajno ubrzan, a unaprijeđen je i kvalitet pratećih izvještaja, kako na tekućem, tako i za prethodne obračune.

Funkcionalnosti Modula Plata

Obračun plata, obustave i krediti

PLATE-Modul--01
PLATE-Modul--02

Obrasci

 • platne liste i obrasci
 • platne liste
 • OPD obrasci - OPP-ND i XML OPP-ND, M-12, M-4, IOPPD

Rekapitulacije

 • obustavu
 • kredite
 • sektore - podsektore
 • analitiku po vrsti rada
 • grupni spisak po bankama
 • sumarno po radnicima
 • rekapitulacija po radnicima
 • zbirna specifikacija
 • slanje na email...itd.
PLATE-Modul--03 PLATE-Modul--04

Modul PLATE4ME sadrži napredne filtere sa pretragom podataka i prametara po više osnova. Tako filterisani podaci se mogu dalje exportovati kao Excel i PDF izvještaji na dalju analizu.

PLATE-Modul--05

Plate4me modul je integrisan sa finasijskim sistemima kao sto su Sap Business One i ERP4ME.Veleprodaja, maloprodaja, glavna knjiga, saldakonta kartica, knjige računa, blagajna, putni nalozi, osnovna sredstva, kadrovska evidencija i plate suzasebni moduli koji se mogu kombinirati premapotrebama korisnika. Svi moduli su međusobnopovezani tako da se svaki događaj knjiži samo jednom.

B-ONE

Ne možete da pronađete ono što tražite?

Ako na Vaše pitanje nije odgovoreno gore, rado ćemo Vam pomoći.

Pošaljite zahtjev za podršku